ติดนิสัยชอบอั้น ต้องระวัง! อั้นการขับถ่ายส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างไร?

อันตรายคนชอบอั้น! ใครที่ชอบกลั้นการขับถ่าย ควรปรับพฤติกรรมด่วน! หากไม่อยากเสี่ยงโรคนี้!