ตรวจ COVID-19 ด้วย ATK ผลเป็นบวก ต้องทำอย่างไร?

อาการที่น้อยลงไม่ได้แปลว่า #อาการน้อย !!! ยังคงต้องสังเกต และดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง เพราะหากเกิดติดเชื้อจะเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่เชื้อง่าย ติดเชื้อเร็ว