ตรวจโควิด-19 RT-PCR vs ATK ต่างกันอย่างไร?

เปรียบเทียบความแตกต่างวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตรวจด้วย Antigen Test Kit กับ RT-PCR ต่างกันอย่างไร? แล้วเราจะต้องตรวจแบบไหน?