ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ดีอย่างไร!?

อัลตร้าซาวนด์ช่องท้อง คือ การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง นำมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย