ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง ดีอย่างไร!?

อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง คือ การตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นความถี่สูง นำมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย แล้วตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องสามารถตรวจส่วนไหนได้บ้าง และดีอย่างไร คลิกอ่านเพิ่มเติมได้เลย