ตรวจสุขภาพต้องงดน้ำ งดอาหารทุกครั้งไหม?

การตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจเลือดในบางรายการ ไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร หากคุณจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพรายการดังต่อไปนี้ ก็ไม่ต้องทนหิว งดน้ำและอาหารโดยไม่จำเป็น