ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ดีอย่างไร?

การมีครอบครัวที่สมบูรณ์ คือ ความฝันของคู่รักทุกคู่ เตรียมพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตร่วมกัน เช็คความพร้อม…ก่อนร่วมเดินทางไปด้วยกัน