ตรวจสุขภาพการนอนหลับ เช็กความเสี่ยงว่าคุณมีความผิดปกติในการนอนหรือไม่?

คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวขณะหลับว่าตนมีภาวะผิดปกติ สังเกตตัวคุณเองและคนที่คุณรัก มีอาการเหล่านี้ขณะนอนหลับอยู่หรือไม่? สุขภาพการนอนหลับของคุณเป็นอย่างไร เช็กได้