ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย เช็กความพร้อมร่างกายก่อนมีลูก

โรคธาลัสซีเมีย คือ โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมหรือยีนจากพ่อและแม่มาสู่ลูก โดยมีประมาณ 40% ของประชากรไทยที่ไม่รู้ตัวว่าตนเองเป็นพาหะ