ดูแลสุขภาพ “หัวใจ” แข็งแรงห่างไกลโรค

โรคหัวใจสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเสียชีวิต แม้ว่าโรคหัวใจจะเป็นโรคที่มีความรุนแรงและทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ แต่โรคหัวใจก็สามารถป้องกัน และรักษาได้