ดูแลตนเองเมื่อมีอาการ “ปวดเข่า”

เมื่อมีอาการปวดเข่า ในเบื้องต้นเราสามารถดูแลตนเองได้ โดยการปรับพฤติกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยการดูแลตนเองเมื่อมีอาการปวดเข่า