ช่วยเหลือ ผู้ป่วยลมชัก ต้องรู้ “ไม่งัด ไม่ง้าง ไม่ถ่าง ไม่กด”

หากเจอผู้ป่วยที่มีอาการชัก จะทำอย่างไรดี? วิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยลมชักที่ถูกต้อง ปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ห้ามเอาสิ่งของยัดปากเด็ดขาด!