ช่วงกักตัวเอง 14 วัน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

 

หลีกเลี่ยงการเดินทางประเทศกลุ่มเสี่ยง

เพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นไปยังประเทศพื้นที่ที่มีการระบาด COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน แออัด รวมถึงเลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็น

 

หากต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือมีการระบาดภายในประเทศ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทย ควรรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเฝ้าระวังอาการตนเองอย่างน้อย 14 วัน หากมีอาการป่วย ควรสวมหน้ากากอนามัย และวัดไข้ทุกวัน หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง

 

(ข้อมูล: กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563)

 

ช่วงกักตัวเอง 14 วัน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

คำแนะนำสำหรับผู้สัมเสี่ยงสูงเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home quarantine) ผู้สัมผัสควรปฏิบัติดังนี้

 • ควรหยุดเรียน หยุดงาน และพักอยู่บ้านจนกว่าจะครบ 14 วันหลังการสัมผัส

 • ควรสวมหน้ากากอนามัย ให้เปรียบเสมือนว่าเป็นผู้ติดเชื้อและอาจสามารถแพร่เชื้อได้
 • ควรนอนแยกห้อง ไม่ออกไปนอกบ้าน ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ

 • รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น
 • ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้อื่น
 • หากมีอาการไอให้
  • สวมหน้ากากอนามัย 
  • ปิดปาก จมูก ด้วยกระดาษทิชชู่ทุกครั้งที่ไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชูลงในถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้ง
  • ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจาม
  • ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที
 • ควรเว้นระยะห่าง หรืออยู่ห่างจากคนในบ้าน หรือคนในครอบครัวประมาณ 1 – 2 เมตร หรืออย่างน้อยประมาณหนึ่งช่วงแขน
 • หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ
 • สมาชิกทุกคนในบ้านควรล้างมือบ่อยครั้งที่สุดเพื่อลดการรับและแพร่เชื้อ
 • ห้ามอยู่ใกล้เด็กรวมถึงไม่ควรเข้าไปกอดเด็กๆ ไม่ว่าเด็กจะเป็นลูกหรือหลาน เพราะอาจจะเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อโรคไปสู่ตัวเด็กได้
 • ควรทำความสะอาดห้องรับแขก ห้องน้ำ หรือห้องที่คนในบ้านมีการใช้บ่อยๆ โดยเฉพาะห้องน้ำ พื้น ลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ เป็นต้น

 • เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือสมาชิกภายในบ้าน 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นมารดาให้นมบุตร ยังสามารถให้นมบุตรได้ เนื่ิองจากปริมาณไวรัสที่ผ่านทางน้ำนมมีน้อยมาก แต่มารดาควรสวมหน้ากากอนามัยและล้างมืออย่างเคร่งครัดทุกครั้งก่อนสัมผัสหรือให้นมบุตร

 

(ข้อมูล: แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563)

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์