ชุดตรวจโควิด ATK เลือกซื้ออย่างไรดี?

Antigen Test Kit (ATK) เป็นการตรวจหาเศษส่วนของเชื้อ โดยเราสามารถตรวจเองได้ที่บ้าน มีตั้งแต่วิธีการ Swab จมูก, Swab คอ และชุดตรวจแบบน้ำลาย