จุดบุหรี่…จุดมะเร็ง แค่วันละมวน ก็ทำให้อายุสั้นลงได้

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดอันตรายเกือบทุกอวัยวะของร่างกาย นอกจากมะเร็งแล้ว การสูบุหรี่ยังก่อให้เกิดความ “เสี่ยงโรคร้ายสารพัด”