ง่วงนอนบ่อย ง่วงตลอดเวลา เสี่ยงป่วยหลายโรค!

การที่ง่วงนอนตลอดเวลาทั้งที่เรานอนเยอะ หรือมีอาการหาวบ่อย หาวถี่ จริงๆ แล้วร่างกายอาจพยายามบอกสัญญาณของโรคเหล่านี้อยู่ก็เป็นได้