คุณมีอาการ ‘โลหิตจาง’ หรือไม่?

โลหิตจาง (Anemia) หรือภาวะซีด ภาวะนี้พบได้บ่อยในบุคคลทั่วไป โดยอาการแสดงอาจมากหรือน้อยแตกต่างกัน เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หายใจลำบาก เวียนศีรษะ หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้หัวใจล้มเหลว