ควรปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อรู้ว่าตัวเองติด โควิด-19

จะทำอย่างไรดี หากพบว่าตนเองติดโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อสู่คนอื่น ควรปฏิบัติดังนี้