คลอดที่ “ศิครินทร์” อุ่นใจ ปลอดภัยทั้งคุณแม่และทารก

คลอดที่ “ศิครินทร์” อุ่นใจ ปลอดภัยทั้งคุณแม่และทารก
เตรียมพร้อมต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ตั้งแต่ในครรภ์ จวบจนคลอดลูกน้อย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง

.#ให้ศิครินทร์ดูแลช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของการเป็นคุณแม่
คลอดที่ “ศิครินทร์” อุ่นใจ ปลอดภัยทั้งคุณแม่และทารก

 ระบุตัวตนมารดาและทารกอย่างชัดเจน
มีการติดป้ายชื่อทารก ตั้งแต่ออกจากครรภ์ของคุณแม่
หมดความกังวลว่าทารกจะผิดตัวหรือหาย

 ทำคลอดโดยสูติแพทย์ และมีกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่มีการผ่าตัดคลอดจะมีวิสัญญีแพทย์อยู่กับผู้ป่วยตลอดการผ่าตัด

 มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการดูแลทารก การให้นม
การอาบน้ำ พร้อมให้คุณแม่ได้ลองปฏิบัติจริงก่อนกลับบ้าน

 ตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดเบื้องต้น เช่น
– ตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (ABR)
– ตรวจคัดกรองโรคหัวใจชนิดรุนแรงในทารกแรกเกิด (CCHD)
– ตรวจภาวะปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน และฟีนิลคีโตนูเรีย
– ตรวจกรุ๊ปเลือด หมู่เลือด ภาวะตัวเหลือง

 ทำคลอดด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย
เช่น การติดเครื่อง Fetal Monitor เพื่อเฝ้าระวังการเต้นของหัวใจทารก

 อบรมครรภ์คุณภาพ โดยพยาบาลผู้มีประสบการณ์
ตั้งแต่ฝากครรภ์ การปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอด

 เตรียมพร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับทารก และของที่ระลึกสำหรับคุณแม่เช่น ชุดเสื้อ กางเกง และผ้าห่อตัว

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)

EEG (Electroencephalography) คือ การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง โดยเป็นการตรวจการทำงานของเซลล์ประสาทสมองโดยดูจากการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าตรวจวินิจฉัยและช่วยวางแผนรักษาโรคลมชัก

คลอดที่ “ศิครินทร์” อุ่นใจ ปลอดภัยทั้งคุณแม่และทารก

เตรียมพร้อมต้อนรับสมาชิกตัวน้อย ตั้งแต่ในครรภ์ จวบจนคลอดลูกน้อย โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ตลอด 24 ชั่วโมง .#ให้ศิครินทร์ดูแลช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของการเป็นคุณแม่

เตรียมพร้อมเป็นคุณแม่วัย 35+

การตั้งครรภ์ในวัย 35+ ถือว่ามีความเสี่ยง เพราะการตั้งครรภ์ขณะที่อายุมาก อาจส่งผลต่อสุขภาพครรภ์และการคลอดบุตร คุณแม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ ดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์ที่มากกว่าเดิม พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจเพื่อป้องกันความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น!!!

กว่าจะมาเป็น BABY

การตั้งครรภ์ เป็นสิ่งพิเศษระหว่างแม่กับลูก อาจเป็นระยะเวลาเพียง 9 เดือน แต่ยิ่งใหญ่เหลือเกินสำหรับผู้หญิงคนหนึ่ง เรามาดูพัฒนาการของลูกน้อยในครรภ์กันค่ะว่า กว่าจะมาเป็น BABY ลูกน้อยของเรา ในแต่ละเดือนนั้นเป็นอย่างไร

โทรหาเรา 1728 นัดหมายแพทย์ นัดหมายแพทย์