ข้อเข่าเสื่อม รู้ทัน รักษาได้

ข้อเข่าเสื่อมรักษาได้ วิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อม มีแนวทางหลัก 2 วิธีด้วยกัน คือ การรักษาโดยวิธีการไม่ผ่าตัด และการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด