ใครบ้างที่ยังไม่ควรฉีดวัคซีนโควิด-19

ใครที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 และใกล้ถึงกำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 ในช่วงเร็วๆ นี้ อย่าลืมเตรียมพร้อมร่างกาย และเช็คชัวร์คำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่นี่