กิน-อยู่ อย่างไร ? ห่างไกลคอเลสเตอรอลสูง!

คอเลสเตอรอลสูงเกิดได้ทั้งคนผอม คนอ้วน และคนไม่อ้วนไม่ผอม คอเลสเตอรอลสูงเป็นเรื่องที่ต้องระวัง เพราะหากปล่อยให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงมากเกินไป อาจเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือด อัมพฤกษ์อัมพาตได้