กินอะไร… “ช่วยบรรเทา” อาการเจ็บคอ

รู้หรือไม่? อาหารบางอย่างช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอได้ – เจ็บคอไม่ได้มีสาเหตุมาจากหวัดเพียงอย่างเดียวอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรีย!