การทำฟันภายใต้การดมยาสลบ

การทำฟันภายใต้การดมยาสลบ รักษาฟันให้เสร็จทุกซี่ในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็น ขูดหินปูน อุดฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน หรือถอนฟัน