บริการสำหรับผู้ป่วย

ทำไมต้องมาหาเรา?

SIKARIN was set up to provide a one-stop service for local and international patients looking for specialists' expertise, personalised patient care and cutting-edge technology at SIKARIN Hospitals. Our dedicated and experienced MPAC staff are professionally trained to provide genuine care and comfort, and to attend to the special
ด้วยการคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นหลัก โรงพยาบาลศิครินทร์จึงได้ออกแบบห้องพักสำหรับผู้ป่วยให้มีความสะดวกสบาย ทันสมัย สวยงาม พร้อมกับการดูแลของพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน ให้บรรยากาศที่อบอุ่นแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย

บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก