เทคโนโลยีทางการแพทย์

กล้องตรวจตาด้วยระบบดิจิตอล (Digital slit lamp microscope) ล้องตรวจขยายภาพตา เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการตรวจตา ตั้งแต่ส่วนหน้าสุดของตา คือ เปลือกตาไปถึงส่วนหลังสุด คือ จอประสาทตา โดยกล้องจะทำหน้าที่ขยายภาพได้มากถึง 40 เท่า ทำให้มองส่วนต่าง ๆ ของตาได้ชัดเจน เป็นกล้องถ่ายภาพตาขณะที่ตรวจโดยต่อกับกล้องตรวจตา สามารถแสดงภาพทางจอโทรทัศน์ ทำให้ผู้ป่วยได้เห็นภาพดวงตาของตัวเองและแพทย์สามารถอธิบายโรคได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพและจัดเก็บไว้ได้เหมือนกล้องถ่ายรูป ซึ่งทำให้สามารถดูภาพย้อนหลังและเปรียบเทีย