เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ผู้พิการ)
จำนวน 1 อัตรา

สนใจสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาล ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร. 074-310-310 ต่อ 80448 หรือ 80453

สามารถส่งเอกสารผ่านช่องทาง E-Mail : [email protected] 

ลักษณะงาน

ดูแลคลังสินค้าและเวชภัณฑ์  จัดจ่ายวัสดุการแพทย์ 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

-เพศชาย อายุ 23-35 ปี 

-มีบัตรประจำตัวคนพิการ (พิการทางการมองเห็นข้างเดียว) สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สื่อสารได้ การเดินคล่องแคล่ว

-วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

-มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี 

-มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เอกสารประกอบการสมัคร

-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ 1 ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ

-สำเนาใบปริญญาบัตร 1 ใบ

-สำเนาทรานสคริป 1 ใบ

-ใบผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น การเป็นทหาร

-หนังสือรับรองการทำงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)