FAQs คำถามที่พบบ่อย
A
อัตราค่าบริการคลอดบุตรเหมาจ่าย มีดังนี้  
              1.คลอดธรรมชาติ(ระยะพักฟื้น 3 วัน 2 คืน) ห้องเดี่ยวพิเศษ 14,000  บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ ชั้น 9      17,000   บาท
              2.ผ่าตัดคลอด(ระยะพักฟื้น 4 วัน 3 คืน) ห้องเดี่ยวพิเศษ 29,000  บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ ชั้น 9       34,000   บาท
              3.ผ่าตัดคลอด + ทำหมัน(ระยะพักฟื้น 4 วัน 3 คืน)   ห้องเดี่ยวพิเศษ 30,000  บาท    
ห้องเดี่ยวพิเศษ ชั้น 9      35,000   บาท
              4.ผ่าตัดคลอด+ผ่าตัดไส้ติ่ง(ระยะพักฟื้น 4 วัน 3 คืน)ห้องเดี่ยวพิเศษ 30,000  บาท
ห้องเดี่ยวพิเศษ ชั้น 9 35,000   บาท
              5.ผ่าตัดคลอด+ทำหมัน+ผ่าตัดไส้ติ่ง(ระยะพักฟื้น 4 วัน 3 คืน)ห้องเดี่ยวพิเศษ 31,000  บาท    
ห้องเดี่ยวพิเศษ ชั้น 9 36,000   บาท
**ราคาที่กำหนดยังไม่รวมค่าสูติแพทย์**
A
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาภูมิแพ้ คือ การหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการกำเริบขึ้น ดังนั้นการปฏิบัติตัว นอกจากการดูแลรักษาสุขภาพ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มสุรา สูบบุหรี่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วควรหลีกเลี่ยงสารที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้ ซึ่งทราบได้โดยการทดสอบทางผิวหนังหรือ เจาะเลือดดูว่าคนไข้มีปฏิกิริยาต่อสารก่อภูมิแพ้ชนิดใด และหลีกเลี่ยงด้วยวิธีใด
A
จำนวนครั้งในการรักษาทางกายภาพบำบัดนั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการคนไข้ และความร่วมมือในการรักษา ที่คนไข้ต้องให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาตัวเองที่บ้านร่วมด้วย เนื่องจากคนไข้มาทำการรักษาที่คลินิกอาจจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง นอกนั้นเวลาที่เหลืออีกประมาณ 22 ชั่วโมง คนไข้ก็ต้องดูแลตัวเอง และทำการบ้านที่ทางคุณหมอกายภาพแนะนำ ถ้าคนไข้ให้ความร่วมมือดี ผลดีก็จะอยู่ที่คนไข้ อาการที่เป็นก็จะหายจากการเจ็บปวดได้เร็วขึ้น
A
แนะนำว่าให้เริ่มทำเมื่ออายุ 35 ปี และทำอีกทุก 2-3 ปี จนเมื่ออายุ 40 ปี แล้วให้ ทำทุกปี และอายุ 50 ปีขึ้นไป ให้ทำทุก 1-2 ปี เพราะจากสถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านม เริ่มพบ มากตั้งแต่อายุ 35 ปีขึ้นไป
A

     รากฟันเทียมคือรากเทียมที่ใส่เข้าไปในขากรรไกร ซึ่งทันตแพทย์จะยึดติดที่ครอบฟันหรือสะพานฟันเข้ากับ “ราก” นี้ เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป  รากเทียมมีรูปร่างคล้ายสกรู ทําจากโลหะไทเทเนียม มีความ หนา 3-5 มิลลิเมตร และยาว    8-16 มิลลิเมตร โดยปกติแล้วจะใช้เวลา 3-6  เดือนเพื่อให้รากเทียมติดได้อย่างแนบแน่นกับกระดูกขากรรไกร ก่อนที่จะใส่ฟันปลอมเข้าไป แต่ในบางกรณี อาจใช้เวลาเร็วกว่านั้น ส่วนที่ทดแทนรากฟันมักประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ รากเทียม ที่รูปร่างคล้ายสกรูในกระดูกขากรรไกร เดือยรองรับครอบฟันที่ติดกับเหงือก และครอบฟันซึ่ง อยู่ด้านบนของเหงือก ขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลานัดเพื่อทําการรักษา 4-8 ครั้ง รวมการตรวจรักษาทางทันตกรรมครั้งแรกด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะต้องทํารากเทียมเพื่อทดแทนฟันจํานวนเท่าใด

A
  • ชาบริเวณแขน ขา ใบหน้า หรือบริเวณข้างใดข้างหนึ่งของร่างกาย
  • ปากเบี้ยว มุมปากตก พูดไม่ชัด น้ำลายไหล กลืนลำบาก
  • เห็นภาพซ้อน ตามัว (เพียงข้างเดียว)
  • เวียนศีรษะ หรือปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • วิงเวียน ทรงตัวไม่อยู่ บางรายอาจเป็นลมหมดสติ 
A
แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อดูอาการเบื้องต้น แล้วจึงสามารถวินิจฉัยได้ว่าจะทำการรักษาอย่างไรต่อไป
A
การนับรอบเดือน จะนับจากวันแรกของการมีประจำเดือนจนถึงวันแรกของการมีประจำเดือนรอบถัดไป  ในผู้หญิงที่มีรอบระดูสม่ำเสมอจึงสามารถคำนวณวันตกไข่ได้ โดยจดวันแรกที่มีประจำเดือน แล้วนับย้อนหลังไปอีก 14 วัน นั่นคือวันที่ไข่ตกในรอบเดือนนั้น หรือง่ายๆก็คือ เกิดการตกไข่ 14 วันก่อนที่จะมีประจำเดือน  เช่น รอบเดือน 28 วัน จะตกไข่วันที่ 14 ของรอบเดือน, รอบเดือน 30 วัน จะตกไข่วันที่  16 ของรอบเดือน คนที่มีประจำเดือนไม่สม่ำเสมอมักจะมีปัญหาเรื่องการตกไข่
A
วีเนียร์ คือ การเคลือบปิดผิวฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันเพื่อความสวยงามสร้างความมั่นใจในรอยยิ้มของผู้ป่วยโดยแก้ไขสี รูปร่าง ขนาด และการเรียงตัวของฟัน ข้อบ่งชี้ของการทำวีเนียร์ คือ ฟันเปลี่ยนสีหรือฟันสีเข้ม (TOOTH DISCOLORATION) เช่น จากการรักษาคลองรากฟัน ยาเตตระไซคลิน ฟันตกกระ เป็นต้น ฟันแตกหัก บิ่น มีช่องว่างระหว่างฟัน ฟันสึก ฟันเรียงตัวไม่ปกติมีการบิดหรือซ้อนเกระดับเล็กน้อย รูปร่างและขนาดของฟันผิดปกติเช่น ฟันขนาดเล็ก นอกจากนี้ในบางกรณีอาจทำร่วมกับการรักษาอื่น เช่น การฟอกสีฟัน การแต่งรูปร่างของเหงือก (GUM RESHAPING) ในผู้ป่วยที่ยิ้มเห็นเหงือกมาก (GUMMY SMILE) หรือการจัดฟัน เป็นต้น
A

1. กลุ่มอาการปวดต่างๆ เช่น ปวดหลัง คอ ไหล่ ปวดไมเกรน ปวดประจำเดือน
2. กลุ่มโรคทางระบบประสาทอัมพฤกษ์ อัมพาต
3. กลุ่มโรคจิตเวช นอนไม่หลับ กังวล เครียด
4. กลุ่มทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด ภูมิแพ้
5. กลุ่มโรคทางเดินอาหารและลำไส้ เช่น อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องผูก

A

การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง 900 บาท/ครั้ง/ปี ค่ะ