รู้จักศิครินทร์
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่

โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 ได้รับเกียรติจาก พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ มาลงนามในพิธีเปิด

เป็นโรงพยาบาลเอกชน มีอาคารสูง 12 ชั้น บนพื้นที่ใช้สอย 35,800 ตารางเมตร พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ มีเตียงรองรับผู้ป่วยใน 200 เตียง มีศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 700 คนต่อวัน

บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งล้วนมีความชำนาญในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลด้าน สุขภาพ และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขาต่างๆ มีระบบการพัฒนาคุณภาพงาน อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกจากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพทางการแพทย์แล้ว ยังตระหนักถึงการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม และชุมชนโดยการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานราชการ อาทิ การปลูกป่าชายเลน, การบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย, การมอบเงินบริจาค และสิ่งของช่วยเหลือคนชราและเด็กตาบอด รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนโดยการออกตรวจสุขภาพนอกพื้นที่ การช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและรวดเร็ว โดยร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ตามโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และจัดโครงการ ศิครินทร์ หาดใหญ่ มินิ มาราธอน เดิน-วิ่ง เพื่อเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด มอบเงินจากโครงการสมทบมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่อง

WHY SIKARIN?
SIKARIN HOSPITAL
โรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับตติยภูมิ
โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ โรงพยาบาลมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) แห่งแรกในภาคใต้ตอนล่าง บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ซึ่งล้วนมีความชำนาญในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลด้าน สุขภาพ และมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมในสาขาต่างๆ มีระบบการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ศิครินทร์เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจได้ครบถ้วนทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมความเชื่อมั่นดังกล่าวสะท้อนอยู่ในวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยลักษณะของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจากข้อมูลทางการตลาดเชื่อว่าการบอกต่อด้วยปากต่อปากเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจและมั่นใจในบริการเป็นลำดับแรกเสียก่อนส่วนบุคลากรจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทั้งทำให้ลูกค้าพึงพอใจและเชื่อมั่นถึงขั้นแนะนำให้บุคคลที่รู้จักมาใช้บริการ

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลมาตรฐานสากลระดับตติยภูมิ

พันธกิจ
ให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสากล พัฒนาระบบบริการที่เป็นเลิศ ส่งเสริมพนักงานให้มีความสุขความก้าวหน้า สร้างการเจริญเติบโตให้องค์กรอย่างอื่น