โรคมะเร็งเต้านม” มะเร็งอันดับ 1 ของผู้หญิง

มะเร็งเต้านม มะเร็งอันดับ 1 ของหญิงไทย บางครั้งอาจไม่มีอาการแสดง ดังนั้นควรตรวจมะเร็งเต้านมทุกปีเพื่อป้องกันความเสี่ยง