การรักษาโรคมะเร็งเต้านม

การตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นช่วยไม่ให้ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆ และช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูง