โปรแกรมตรวจเลือดคัดกรองหาสารก่อภูมิแพ้

โปรแกรมตรวจเลือดคัดกรองหาสารก่อภูมิแพ้ มี 4 โปรแกรม เป็นวิธีที่ไม่เสียงต่ออาการแพ้ทั่วร่างกาย
Price   0.00-6,300.00


N/A
3,500.00
N/A
4,500.00
N/A
6,300.00
N/A
4,500.00
N/A
0.00