รายละเอียดของแพทย์

สุพจน์ นิโรบลสถาพร
นพ. สุพจน์ นิโรบลสถาพร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ โรคหัวใจ วชิรพยาบาล

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
  • Friday/ศุกร์ : 16:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้