รายละเอียดของแพทย์

พงศ์ธร สุโฆสิต
นพ. พงศ์ธร สุโฆสิต
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยกรรม
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ / มหาวิทยาลัย 
     แพทยศาสตร์บัณฑิต, Lyceum-Northwestern University, Philippines
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทั่วไปโรงพยาบาลตำรวจ
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรกุมารศัลยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 14:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้