รายละเอียดของแพทย์

วิทู จันทร์วิเมลือง
นพ. วิทู จันทร์วิเมลือง
ตำแหน่ง : จักษุแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  :  แพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรจักษุวิทยามหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรจักษุวิทยาเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคต้อหินมหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 13:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 20:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 16:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้