รายละเอียดของแพทย์

สุรัสวดี มะโนทัย
พญ. สุรัสวดี มะโนทัย
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2531
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย


ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 16:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 16:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 15:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้