รายละเอียดของแพทย์

เศรษฐวิทย์ ศิริสถิตย์
นพ. เศรษฐวิทย์ ศิริสถิตย์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อสะโพกและข้อเข่า
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, วชิรพยาบาล
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลราชวิถี
  • ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม (Fellowship of Hip-Knee Arthroplasty), โรงพยาบาลราชวิถี
  • สมาชิกเเพทยสภา ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ เเห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 11:00 - 20:00
  • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 16:00
  • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 17:00
  • Friday/ศุกร์ : 09:00 - 15:00
  • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 15:00
นัดแพทย์ท่านนี้