รายละเอียดของแพทย์

ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ
นพ. ชาญชัย โตวรรณเดชศิริ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  •  แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล) ปี 2526
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์,กรมการเเพทย์
  • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
    : Arthroplastry (ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ)