รายละเอียดของแพทย์

ธิติวัฒน์ สุรพันธ์
นพ. ธิติวัฒน์ สุรพันธ์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมมือและจุลศัลยศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2527
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • ศัลยศาสตร์ทางมือ และจุลศัลยศาสตร์ (Hand and Microsurgery), วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ความเชี่ยวชาญพิเศษ :

  • Hand and Microsury 
  • Arthroscopic Surgery Shoulder / Knee
  • Orthopedic Trauma

ตารางออกตรวจ
  • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
  • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
  • Saturday/เสาร์ : 12:30 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้