รายละเอียดของแพทย์

มโนธรรม อุสาโห
นพ. มโนธรรม อุสาโห
ตำแหน่ง : แพทย์โรคผิวหนัง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2543
 • วุฒิบัตรตจวิทยามหาวิทยาลัย
  : ประกาศนียบัตรตจวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดลัย (โรงพยาบาลรามาธิบดี)
 • การฝึกอบรมพิเศษ
  : Anti-Ageing Program, France
    Hair Transplantation in Korea
    Canular Liposuction
    Facial Thread Lift
 • ความเชี่ยวชาญพิเศษ
  : โรคผิวหนังและความงาม
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
    2.สมาคมเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
    3.สมาคมเวชศาสตร์ความงามและผิวพรรณ

ตารางออกตรวจ
 • Wednesday/พุธ : 16:30 - 20:00
 • Friday/ศุกร์ : 16:30 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้