รายละเอียดของแพทย์

ประไพ เรืองศิริกูลชัย
พญ. ประไพ เรืองศิริกูลชัย
ตำแหน่ง : แพทย์โรคผิวหนัง
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล(ศิริราชพยาบาล) ปี 2531
 • วุฒิบัตรตจวิทยามหาวิทยาลัย
  : อนุมัติบัตรสาขาตจวิทยา,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาชิกแพทยสภา
  : 1.แพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
    2.แพทย์เวชสำอางค์แห่งประเทศไทย
    3.แพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 10:00 - 16:00
 • Monday/จันทร์ : 17:30 - 20:00
 • Tuesday/อังคาร : 17:30 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้