รายละเอียดของแพทย์

กิตติยา ศรีกิติวสิยางกูร
พญ. กิตติยา ศรีกิติวสิยางกูร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา (รพ.พระมงกุฎเกล้า)

ตารางออกตรวจ
  • Monday/จันทร์ : 17:00 - 00:00
  • Friday/ศุกร์ : 19:00 - 00:00
นัดแพทย์ท่านนี้