รายละเอียดของแพทย์

พลอย เรืองสินภิญญา
พญ. พลอย เรืองสินภิญญา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : Internal Medicine
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตร อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 09:00 - 15:00
  • Tuesday/อังคาร : 19:00 - 22:00
  • Saturday/เสาร์ : 19:00 - 00:00
นัดแพทย์ท่านนี้