รายละเอียดของแพทย์

ชนัญญา โพธิสุข
พญ. ชนัญญา โพธิสุข
ตำแหน่ง : แพทย์เวชปฏิบัติ
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ :
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 2557

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 14:00
นัดแพทย์ท่านนี้