รายละเอียดของแพทย์

ธนิษฐ์ วีระพงษ์
นพ. ธนิษฐ์ วีระพงษ์
ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (ศิริราชพยาบาล)
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล (รามาธิบดี)

ตารางออกตรวจ
  • Saturday/เสาร์ : 09:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้