รายละเอียดของแพทย์

สร้อยสุวรรณ บรรณเสถียนศรี
พญ. สร้อยสุวรรณ บรรณเสถียนศรี
ตำแหน่ง : สูตินรีแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี) ปี 2541
 • วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรสูตินรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)
 • วุฒิบัตรสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาเฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,มหาวิทยาลัยมหิดล (รพ.รามาธิบดี)

 

 

   

 


ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 17:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 17:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 16:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 07:00 - 16:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้