รายละเอียดของแพทย์

ปานเทพ อุดมศักดิ์
นพ. ปานเทพ อุดมศักดิ์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  :  แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2542
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ / มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

 


ตารางออกตรวจ
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 12:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 17:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 13:00
 • Friday/ศุกร์ : 08:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้