รายละเอียดของแพทย์

วิบูลย์ โกมารภัจกุล
นพ. วิบูลย์ โกมารภัจกุล
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์,สถาบันเด็กแห่งชาติ

ตารางออกตรวจ
  • Friday/ศุกร์ : 17:00 - 20:00 เฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5 ของเดือน
  • Saturday/เสาร์ : 17:00 - 20:00
นัดแพทย์ท่านนี้