รายละเอียดของแพทย์

สันติ ปุณณะหิตานนท์
ผศ. นพ. สันติ ปุณณะหิตานนท์
ตำแหน่ง : กุมารเวชศาสตร์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์/ มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ
 • Tuesday/อังคาร : 17:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 17:00 - 20:00
 • Saturday/เสาร์ : 13:00 - 17:00
นัดแพทย์ท่านนี้