รายละเอียดของแพทย์

สุทธิศักดิ์ ไชยอัชนรัตน์
นพ. สุทธิศักดิ์ ไชยอัชนรัตน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ข้อมูลแพทย์ :
 • แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์,โรงพยาบาลราชวิถี
 • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์เฉพาะทาง, มหาวิทยาลัย
  : วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาโบลิซึม, โรงพยาบาลราชวิถี

ตารางออกตรวจ
 • Sunday/อาทิตย์ : 08:00 - 14:00
 • Monday/จันทร์ : 08:00 - 20:00
 • Tuesday/อังคาร : 08:00 - 14:00
 • Wednesday/พุธ : 08:00 - 20:00
 • Thursday/พฤหัสบดี : 08:00 - 14:00
 • Saturday/เสาร์ : 08:00 - 12:00
นัดแพทย์ท่านนี้