รายละเอียดของแพทย์

ประพจน์ วศินะเมฆินทร์
นพ. ประพจน์ วศินะเมฆินทร์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ออโธปิดิกส์
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์กระดูกเเละข้อ
ข้อมูลแพทย์ :
  • แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย 
    : แพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออโธปิดิกส์มหาวิทยาลัย
    : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลตำรวจ
  • สมาชิกแพทยสภา
    : 1.ราชวิทยาลัยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ตารางออกตรวจ
  • Sunday/อาทิตย์ : 12:00 - 16:00
นัดแพทย์ท่านนี้